Ašikovanje u Islamu
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Ašikovanje u islamu

 

Ašikovanje, “hodanje”, zabavljanje, nazovimo ga kako želite, u suprotnosti je sa islamom. Socijalna struktura u islamu se zasniva na bračnoj vezi između muškarca i žene. Da se temelji bračne veze, udareni još za vrijeme Adema a.s. i nastavljeni dalje kroz praksu ostalih poslanika i njihovih sljedbenika, ne bi porušili, islam zabranjuje privremene veze između muškaraca i žena, mladića i djevojaka, dječaka i djevojčica (homoseksualne veze su također zabranjene i to je tema kojom se ne ćemo ovaj put baviti, iako smo, nažalost svjedoci da se ovakve veze uveliko prakticiraju i nažalost šire velikom brzinom).

Takve veze ne samo da ugrožavaju socijalnu strukturu nego zagađuju duše osoba koje ih održavaju. Kada se dvije osobe osame, emocije se oslobađaju, te slobodno ispoljavaju zahvaljujući nagovaranjima prokletog šejtana koji ružne postupke uljepšava. Sve ovo može da vodi ka najgorem zapletu i kraju. A teško onima koji slijede svoje strasti. Uzvišeni Allah kaže:

“Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s pravog puta skrenete.”
(An-Nisa, 27)

Sjetimo se Jusufa a.s. i upravnikove žene koja je htjela svojim strastima da udovolji, kada se sa njim osamila:

“I poče da ga na grijeh navodi ona u čijoj je kući bio, pa zaključa sva vrata i reče: "Hodi!" – "Sačuvaj Bože!" – uzviknu on -, "vlasnik me moj lijepo pazi; a oni koji dobro uzvrate zlim neće nikad uspjeti. I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao – tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio Naš iskreni rob.”
(Yusuf, 23-24)

Vidimo da se Jusuf a.s., unatoč svojoj čestitosti, pobojao za sebe:

"Gospodaru moj," – zavapi on – "draža mi je tamnica od ovoga na što me one navraćaju i ako Ti ne odvratiš od mene lukavstva njihova, ja mogu prema njima naklonost osjetiti i lakosmislen postati."
(Yusuf, 33)

Koliko se god mi kontrolirali, prokleti šejtan će se još više potruditi da nas sa pravog puta odvede. On se je zakleo Allahu da će to činiti:

“E tako mi dostojanstva Tvoga," – reče -, "sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih!”
(Sad, 82-83)1 2 3 4 5 next