Staza recitosti 13271

Kada su do Zapovjednika vjernih - mir neka je s njim - dospjele vijesti o napadu ljudi Muavijinih na Anbar, on se sam zaputio pješice dok nije došao do Nuhajle, gdje ga sustigoše ljudi pa mu rekoše: "O Zapovjednice vjernih, ima nas dovoljno da te zaštitimo od njih!" Tada on rece: Boga mi, vas nema dovoljno meni protiv vas, pa kako ce vas biti dovoljno meni protiv drugih!? Podanici su preda mnom obicavali zaliti se na tlacenje upravitelja svojih, a danas se ja moram zaliti na djela neopravdana podanika svojih, kao da sam ja vodjeni a oni vode, ili kao da sam ja podanik a oni upravitelji.

Prenositelj kaze: Kada je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - izgovorio ovo u toku kazivanja dugog, koje smo ukljucili u zbirku govora, dvojica od drugova njegovih istupiše prema njemu, pa jedan od njih rece: " 'Nisam vladar ni nad kim osim nad sobom i bratom svojim', zato nam izdaj naredbu svoju, o Zapovjednice vjernih, i mi cemo je izvršiti." Na to je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - rekao:

Kako vas dvojica mozete izvršiti ono što ja smjeram?
[Kur'an, 5:25]

272

Preneseno je da je Zapovjedniku vjemih - mir neka je s njim - došao Haris ibn Hut i rekao: "Vjeruješ li da sam mislio da su ljudi Bitke oko deve bili u zabludi?" Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - odgovori: O Harise, ti si doista gledao ispod sebe a nisi gledao iznad sebe, pa si se smeo. Ti zasigurno nisi znao istinu, pa da prepoznaš one koji joj pripadaju. Nisi znao ni zabludu, pa da prepoznaš koje u njoj. A onda je Haris rekao: "Povukao sam se sa Sa'dom ibn Malikom i Abdullahom ibn Omerom." Tada je Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim! - rekao: Zaista Sa'd i Abdullah ibn Omer nisu pomogli istinu i nisu napustili zabludu.

273

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze: Vladar slici jahacu na lavu. Zavide mu, a on najbolje zna polozaj svoj.

274

Zapovjednik vjernih - mir neka je s njim - kaze: cinite dobro potomcima drugih, pa ce potomstvo vaše biti sacuvano.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 next