Mudzize hazreti Muhameda
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Mu'džize Muhammeda

      Ovaj rad izlaze više od tri stotine mu’džiza - nadnaravnih djela časnog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., koja dokazuju istinitost njegovog poslanstva. Istovremeno, rad se i sam otkriva kao jedno od nadnaravnih djela i čudesnih odlika vjerovjesništva, jer jasno izlazi iz okvira uobičajenih zbivanja s najmanje tri gledišta:

1. Njegov nastanak je bez sumnje neobičan događaj, jer je napisano bez obraćanja na pisane izvore, po sjećanju, iako u preko stotinu stranica sadrži veliki broj hadiskih predaja. Pored toga, pisan je po padinama brda i u unutrašnjosti dolina i vrtova u periodu od četiri dana, u prosjeku tri sata dnevno, dakle samo dvanaest sati!

2. Prijepis ovog djela ne zamara prepisivača bez obzira koliko dugo radio na njemu, kao što ni višekratno iščitavanje ne umanjuje užitak, bez obzira na duljinu. Stoga je djelo pobudilo interes i kod najpasivnijih prepisivača pa su - po našoj procjeni - uradili blizu 70 rukopisa u toku samo jedne godine, usred teških vremena. To je za poznavaoca naših prilika dovoljno da stekne uvjerenje u njegovu čudotvornost koja je odlika spomenutih mu’džiza.

3. Izraz “Ar-Resulu-l-ekrem”, Najčasniji Poslanik, u cijeloj poslanici i slog “Al-Kur’anu-l-kerim” u njenom petom dijelu, vertikalno su se podudarili kod jednog prepisivača a da on toga nije bio svjestan. Ista se podudarnost pojavljuje i kod drugih osam prepisivača bez njihovog prethodnog kontakta i prije nego što se nama razotkrila ta podudarnost.

Ko objektivno rasuđuje, spomenute aspekte ne pripisuje pukoj slučajnosti, jer je svako ko je upoznat ocijenio da se radi o jednoj od tajni iz gajba, a da je ovo djelo proisteklo iz čudotvorstava Muhammeda, neka je na njega najljepši salavat i selam.

Temelji kojima se rukovodi ova poslanica su veoma bitni i hadisi koji su u njoj navedeni pored toga što su vjerodostojni - sahih i prihvaćeni kod hadiskih autoriteta, prezentirani su uz pomoć najpouzdanijih i najizričitijih predaja - rivajeta.

Da bismo izložili sve njene odlike, bila bi nam potrebna još jedna poslanica istog obima, stoga pozivamo one koji žele otkriti te odlike da bar jednom samostalno pročitaju ovaj rad kako bi se osvjedočili u te vrijednosti.

NAPOMENA: U ovoj sam poslanici naveo brojne hadise a da pri ruci nisam imao ništa od pisanih hadiskih izvora, pa ako se potkrala greška u tekstu hadisa, neka to bude ispravljeno ili neka se interpretira kao prenošenje po smislu, pošto preovladava mišljenje da je dozvoljeno prepričavanje hadisa po smislu, tj. da prenosilac hadisa njegov smisao izrazi svojim riječima. Zato ako se u tekstu hadisa navedenih u ovoj poslanici nalazi takva pogreška, neka se podvede pod kategoriju "prenošenje po smislu".

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next