Sura 79SURA 79

 

Oni koji ~upaju - En-Naziā€™at

 

Mekka - 46 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako Mi onih koji ~upaju grubo,

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next