Sura 78SURA 78

 

Vijest - En-Nebe’

 

Mekka - 40 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. O ~emu oni jedne druge pitaju? -

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next