Fedžr (Zora)Mekka

89. sura – 30 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tako mi zore,

2. i deset noći,

3. i parnih i neparnih,

4. i noći kada nestaje, -

5. zar to pametnom zakletva nije...?

6. Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,

7. sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima,

8. kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;1 2 3 next