Sura 75SURA 75

 

Smak Svijeta - El-Qijamah

 

Mekka - 40 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi

 1 2 3 4 5 6 7 8 next