Sura 74SURA 74

 

Pokriveni - El-Muddessir

 

Mekka - 56 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. O ti, pokriveni!

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next