Gašije (Teška nevolja)سورة الغاشية

Mekka

88. sura – 26 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –

2. kada će se neka lica potištena,

3. premorena, napaćena

4. u vatri užarenoj pržiti,

5. sa vrela uzavrelog piti,

6. kada drugog jela osim trnja neće imati,

7. koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.

8. Neka lica toga dana biće radosna,1 2 3 next