Fatima Ez-Zehra s.a.
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Uvod

Fatima je žena stvorena od Allaha kao znak Njegove

čudesne i besprimjerne moći. Uzvišeni Allah je stvorio poslanika

Muhammeda, s.a.v., kao najboljeg među svim poslanicima, dok

je od njega stvorio hazreti Fatimu kao ženu sa savršenim

moralnim osobinama i besprijekornim karakterom.

Ona je osoba bliska Allahu, čija je veličina bila poznata

Nebesima prije nego je ljudska vrsta bila stvorena. Ona je bila ta

o kojoj su Kur'anski ajeti bili objavljivani - ajeti koji će se čitati

noćima i danima sve do Sudnjeg dana. Fatima je plemenita žena

sa čijom ličnošću ljudski rod još treba da se upozna.

          Majka Anasa ibn Malika kaže: ''Fatima je bila kao pun1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 next