Tarik (Danica)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

سورة الطارق

Mekka

86. sura – 17 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tako mi neba i Danice! –

2. A znaš li ti šta je Danica? –

3. Zvijezda blistava! –

4. nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.

5. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!

6. stvoren je od tekućine koja se izbaci,

7. koja između kičme i grudi izlazi,

8. i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori1 2 next