Burudž (Sazviježđa)سورة البروج

Mekka

85. sura – 22 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tako mi neba sazviježđima okićenog

2. i Dana već određenog,

3. i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, -

4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

5. i vatrom i gorivom ih napunili,

6. kada su oko nje sjedili

7. i bili svjedoci onoga što su vjernici radili!

8. A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,1 2 next