BITKA NA BEDRU
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

PRVI MUSLIMANSKI ORUŽANI SUKOB SA NEPRIJATELJSKOM VOJSKOM

Povod bitke

    Bitka na Bedru je značajan događaj za sve muslimane. Pobjeda muslimana na Bedru je pobjeda islama nad širkom. Povod ovom izravnom velikom sukobu, je bila mekanska karavana koju je sprovodio mušrički vođa Ebu Sufjan. Ona se vraćala iz Sirije za Mekku posle trgovačkih uspeha. Muhammed alejhi-sselam je saznao da karavana treba proći nedaleko od Medine te je poslao dvojicu ashaba kao izvidnicu da prate vijesti karavane. Za taj zadatak Poslanik je zadužio Talhu ibn Abdullaha i Seid ibn Zejda. Karavana je bila stigla do malog mjestašca, koje se zvalo Havra'. Čim su to saznali, njih dvojica su požurili da obavjeste Muhammeda alejhi-sselam o tome.

    Karavana se sastojala od hiljadu deva natovarenih trgovačkim blagom, čija je vrijednost iznosila oko pedeset hiljada zlatnih dinara. U obezbjeđenju te karavane bilo je angažovano oko četrdeset ljudi. To je bilo za muslimane nepropustiva šansa da se potpomognu i ojačaju ekonomski, vojno i politički, ukoliko bi se domogli te karavane. Muhammed alejhi-sselam je rekao vjernicima:» Ovo je karavana koja nosi vaše imetke koje ste napustili u Mekki, prilikom vašeg protjerivanja iz vaših domova. Možda nam AIlah omogući da povratimo naša blaga.»

Svi su se rado odazvali ovom Poslanikovom pozivu. Niko nije slutio da će se odigrati nešto sasvim drugo. Nisu pretpostavljali da će doći do ostvarenja jednog drugog Allahovog obećanja datog Poslaniku Muhammedu alejhi-sselam Ono je najavljeno u ovom ajetu:»I KADA VAM JE ALLAH OBEĆAO DA ĆE VAŠA BITI JEDNA OD DVlJE SKUPINE, A VI STE VIŠE VOLJELI DA VAM PADNE ŠAKA ONA KOJA NIJE BILA NAORUŽANA. ALLAH JE HTIO DA RJEČIMA SVOJIM ISTINU UTVRDI I NEVJERNIKE U KORIJENU ISRIJEBI, (Sura Enfal 7 )

Mnogi su voljeli da su se domogli karavane i tako dođu do bogastva. Međutim desilo se nešto sasvim drugo. Došlo je do žestogog sukoba sa mušricima u kome su ih muslimani porazili. Ni protivnička strana nije računala da će se sukobiti sa muslimanima. Oni su samo bili izašli da obezbjede zaštitu prolaska karavane. Međutim Allah izvršava ono što On želi.

SASTAV I OPREMLJENOST ISLAMSKE VOJSKE

Muhammed alejhi-sselam je za ovaj pohod okupio 313, 314 ili 317 boraca. Ovo su različite predaje. Od toga je bilo 86 muhadžira, a ostalo su bile Ensarije. Posjedovali su samo dva konja. Jedan je bio Zubejra ibn Awama, a drugi Mikdada ibn Esveda. lmali su sa sobom i 70 deva. Po trojica su jahali na jednoj devi putujući od Medine do Bedra. Muhammed alejhi-sselam je te prilike u Medini ovlastio kao zamjenu za namaz Ibn Umi Mektuma. Na samom početku putovanja Muhammed alejhi-sselam je vojsku podijelio u dva tabora:

1.      Tabor muhadžira, na čije čelo je postavio Aliju ibn Ebi Taliba.

2.      Tabor Ensarija, na čije čelo je postavio Sa'da ibn Muaza.

Kada je vođa mekanske karavane, Ebu Sufjan primjetio da se muslimani spremaju da napadnu njihovu karavanu, poslao je Mekkelijama pismo u kome ih je pozvao u pomoć. Po stizanju ove vijesti u Mekku, proglašena je opća mobilizacija. lsti dan spremila se ogromna vojska i uputila se u pravcu Medine. Svi kurejšijski prvaci su pošli u ovom pohodu osim Ebu Leheba, koji je ostao u Mekki. Glavnim zapovjedikom mušričke vojske postavljen je Ebu Džehl ibn Hišam. U sastavu mušričke vojske bilo je oko hiljadu boraca. lmali su mnogo konja i deva. Svaki dan su za ishranu klali po deset deva. Na njihovom putu od Mekke do Medine desila se jedna zgoda koju je važno spomenuti. Odnekuda je među njihovim redovima procurila vijest kako se jedno arapsko pleme koje je s njima bilo u zavadi sprema da ih napadne. U tom slučaju Kurejšije se ne bi dobro osjećala. To je djelovalo na vojsku. Njihov moral je poljuljan. U takvom jednom stanju dolazi im šejtan- lblis, u liku Surakate ibn Malika, koji im donosi radosnu vijest njegove podrške njima. A istinski Suraka ihn Malik je bio vođa tog plernena (Benu Kenane) koje je bilo u zavadi sa Kurejšijama. Rekao im je:»Vi ste današnji pobjednici, nemate Šta izgubiti. Ja sam vam danas istinski savjetnik. «O ovom događaju i Kur'an govori. Šta će se dalje desiti vidjet ćemo kasnije. Posebno je interesantno ponašanje Iblisa u toku borbe.

U međuvremenu se desilo da je Ebu Sufjan uspio pobjeći sa karavanom i bio je van opasnosti. Javio se novim pismom svome narodu i rekao im: «Karavana je na bezbjednom, možete se sada vratiti kućama, blago je spašeno. «Ebu Džehl se nije složio sa ovim mišIjenjem. Htio je da odu do Bedra, da tamo borave tri dana, jedući, pijući i veseleći se. Time je želio da ostala arapska plemena čuju za njihovu moć i hrabrost, kako bi im se još više povećao ugled na Arabijskom poluotoku. A posebno ako bi uspjeli da se obračunaju sa Muhammedom i njegovim pristalicama i u korijenu ih unište i sasjeku. Svi Ijudski proračuni su bili da bi ova velika , dobro opremljena vojska, morala pobijediti, jer na suprotnoj strani Zu imali daleko slabiju vojsku. Ali ima nešto našto oni nisu računali. Potpuno su zanemarili Allahovu intervenciju i Njegovu podršku onima koji su na Njegovom putu.1 2 3 next