EHLU-L-BEJT U TRADICIONALNOM TEFSIRU
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

Dr Safet Hakuiković

Žene Allahovog poslanika, s.a.v.s, smatra imam Ibnu Kesir, ulaze u sastav Poslanikove porodice (Ehlu-l-bejt). Međutim, pojam Ehlu-l-bejta općenitiji je od toga da se svodi samo na Poslanikove žene. U prilog tome govori mnoštvo tradicijskih predanja koja prenose autori poznatih hadiskih dijela, i u njihovu autentičnost i vjerodostojnost nema ni najmanje sumnje.

S obzirom da je imam Ibnu Kesir bio vrstan poznavalac hadisa, o čemu svjedoče svi njegovi biografi, njegova pisana djela, a naročito Tefsir, on je za argumentiranje gornjeg stava naveo zamašan broj tradicijskih mišljenja koje je citirao s njihovim senedima.

Nakon uvida u poruku i značenje tih predaja, evidentno je da se one mogu klasificirati na sljedeći načina:

A) Predaje koje ograničavaju Ehlu-l-bejt na Poslanikovu, s.a.v.s, užu porodicu, i to, konkretno na pet osoba: Poslanika, s.a.v.s, njegovu kćerku h. Fatimu, r.a, njenog muža h. Aliju, r.a., i njihovu djecu h. Hasana i h. Husejna, r.a.

B) Predaje koje u Ehlul-l-bejt uvode, pored ove petorke, i neke od žena, odnosno ashaba/drugova Allahovog poslanika, s.a.v.s.

C) Predaje koje Ehlu-l-bejt proširuju i na Poslanikove, s.a.v.s, rođake kojima je zabranjena sadaka (zekjat), s obzirom da im je propisan humus (petina ratnog plijena).

U nastavku donosimo tradicijske predaje koje je spomenuo imam Ibnu Kesir u svom Tefsiru-l-Kurani-l-’Azim (Komentar Kur’ana Veličanstvenog), shodno gornjoj klasifikaciji.

A) Predaje koje ograničavaju Ehlu-l-bejt na Poslanikovu, s.a.v.s, užu porodicu (pet osoba)1 2 3 4 next