Mutaffifin (Oni koji pri mjerenju zakidaju)

سورة المطففين

Mekka

83. sura – 36 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

4. Kako ne pomisle da će oživljeni biti

5. na Dan veliki,

6. na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

7. Uistinu! Knjiga griješnika je u Sidždžinu,1 2 3 next