PROPISI ZA ŽENE 

Napomena prevodioca

Risala koja se nalazi pred vama osmišljena je u svojoj koncepciji modernim pristupom prezentacije vjerskih propisa, tj. prilagođena je mukalidu da se što lakše može okoristiti njome i lahko shvati svoju obavezu  u datom trenutku. U ovoj namjeri u dobroj mjeri se uspjelo i pored komplikovanosti propisa same teme i mnoštvo slučajeva koji su mogući da se dese. Međutim, onima koji se prvi put susreću sa ovim propisima moguće je da im neka mjesta ostanu neshvatljiva zbog posebnih termina koji se koriste za ovo područje i upravo zbog toga preporučije se u tim slučajevima da se obrate nekome ko je upoznat sa samom tematikom i da se ne oslanjaju na svoje lične razumjevanje, sve dok sami ne mognu koristiti ovu risalu. Na kraju treba naglasiti da propisi koji su navedeni u ovoj risali mišljenja su imama Homeinija.

            Zul-hidždže, 1424

PRVI DIO

POKRIVANJE

1.      Ženi je, bilo da je na namazu ili van njega, u slučaju da je na udaru pogleda nemahrema, vadžib da pokrije cijelo tijelo, osim dvaju dijelova, šaka do zgloba i lica dokle mora doprijeti voda pri abdestu.[1] A kada klanja namaz i nije na udaru pogleda nemahrema, može osim spomenutih dvaju dijelova otkriti i stopala do članka. Na dijelovima koji su izuzeti od pokrivanja treba ostaviti otkriven manji dio od obaveznog radi sigurnosti da se učinilo u skladu sa obavezom. Nepokrivanje spomenutih dijelova dozvoljeno je sve dok: 

a)      u nju ne bude gledano sa strašću i smutnjom, iako je za nju bolje, radi izbjegavanja grijeha i nepomaganja drugih u grijehu, da pokrije i te dijelove;

b)      taj dio ne bude imao ukras, a u slučaju da ga ima, treba i njega pokriti.

2.      Žena treba samo stidno mjesto (naprijed i otpozadi) pokriti od druge žene. U javnim kupatilima, naprimjer, potrebno je pokrivanje u ovoj mjeri. 

3.      Ženi je vadžib pokriti svoje stidno mjesto od mahrema, a mustehab je da se pokrije od koljena do pupka, osim za muža.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next