UVOD U FIKH 

 

Uvodna riječ

Gotovo svaka ideja koja vas izbacuje iz vasih tekucih apstrakcija, moze biti bolja od nicega…

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je blagoslov i mir na Poslanika Muhammeda, njegovu čistu porodicu i od­abrane ashabe.

Štivo koje je pred vama predstavlja niz predavanja koja sam u Husejniji održao u razdoblju između 2002. i 2004. godine, a koja je uglavnom iz pisanog materijala preveo, a nešto i sa tonskih zapisa priredio, Ertan Basarik.

Ovom prilikom smatram neophodnim, zarad boljeg razu­mijevanja sadržaja o kojem je riječ, iznijeti nekoliko napomena:

1.      Jača strana ponuđenog štiva leži u činjenici da se ono temelji na učenjima velikana islamske misli, poput allame Tabatabaija i znalca islama i filozofa šehida Mutaharija – da im se Allah obojici smiluje – te posigurno nudi znalačke i čvrsto utemeljene stavove i pojašnjenja spomenutih alima. Pri tome treba imati u vidu da je jezik manjkav i nemoćan da se potpuno iz­razi i da dosljedno prenese sva njihova mišljenja i stavove. Pa ako vam se nešto od onoga šta je done­seno ovdje učini čvrsto utemeljenim, to je od njih – a ako je, pak, nešto krnjavo i manjkavo, onda znajte da je to od nas, jer, sigurno su njihovi naučno-filozofski stavovi jači od nečijeg usmenog govora neoslonjenog na Kur’an i vjerske dogme.

2.      Sve prijedloge ili moguće primjedbe poštovanih čita­laca, a vezane za vjersko-filozofsku tematiku ovog zbornika, ponizno i s punim zadovoljstvom uzet ćemo u obzir. Jer svaki lijep cvijet u sebi ima i naročit miris kojim se treba okoristiti.

Na kraju, molim Uzvišenog i Plemenitog Gospodara da ovaj zbornik bude povodom spuštanja Njegove milosti i bla­goslova na sve nas i da nam u objavljivanju i širenju kur'an­sko-sunnetskih poruka pruži svoju pomoć i podršku. Amin – Gospodaru svjetova!

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next