Prava srodnika1 Pravo tvoje majke jest da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikog, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim dijelovima tijela. Nije se brinula je li ona gladna sve dok ti jedeš je li ona žedna sve dok ti piješ je li ona gola sve dok si ti odjeven, je li ona na suncu sve dok si ti u hladu. Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni, sve da bi te imala. Nećeš joj moći iskazati zahvalnost, osim Božijom pomoći i davanjem uspjeha.

2 Pravo tvog oca jest da znaš da je on tvoj korijen a da si ti njegova grana. Bez njeg ne bi te bilo. Kad god vidiš u sebi nešto čime si zadovoljan, znaj da je tvoj otac korijen te blagodati tebi. Zato hvali Boga i zahvaljuj Mu u skladu s tim, a nema moći osim u Boga.

3 Pravo tvog djeteta jest da trebaš znati da je ono od tebe i da će biti pripisivano tebi i po njegovom dobru i po njegovom zlu, u neposrednim poslovima ovog svijeta. Odgovoran si za ono što ti je povjereno, kao što je njegov dobar odgoj, upućivanje njega njegovom Gospodaru i pomaganje njemu da Mu se pokorava. Zato postupaj prema njemu postupanjem onog koji zna da će biti nagrađen za dobro postupanje prema njemu i kažnjen za loše postupanje prema njemu.

4 Pravo tvog brata jest da znaš da je on tvoja ruka, tvoja moć i tvoja snaga. Ne uzimaj ga kao oružje kojim ćeš se nepokoravati Bogu, niti kao opremu kojom ćeš činiti krivo Božijim stvorovima. Ne propusti da mu pomogneš protiv njegova neprijatelja ili da mu dadeš dobar savjet. Ako se on pokorava Bogu, uredu i dobro, ali ako se ne pokorava - ti trebaš poštovati Boga više nego njega, a nema snage osim u Boga.