Tekvir (Prestanak sjaja)سورة التکوير

Mekka

81. sura – 29 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Kada sunce sjaj izgubi,

2. i kada zvijezde popadaju,

3. i kada se planine pokrenu,

4. i kada steone kamile bez pastira ostanu,

5. i kada se divlje životinje saberu,

6. i kada se mora vatrom napune,

7. i kada se duše sa tijelima spare,

8. i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana1 2 3 next