Moljenje nedjeljom1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

U Ime Boga, od Kojeg se ne nadam ničemu osim dobrostivosti, i ne bojim ničeg osim pravde! Oslanjam se samo na riječ Njegovu, i držim se samo za uže Njegovo!

2. U Tebe tražim zaštitu - o Imatelju oprosta i zadovoljstva - od nepravde i neprijateljstva, od mijena vremena i ponavljanja žalosti, od udaraca nezgoda, i od istjecanja roka prije pripreme i spremnosti.

3. Od Tebe tražim uputu onom u čemu je pravednost i uspravljanje.

4. Od Tebe tražim pomoć u onom što je povezano s uspjehom i odzivom povoljnim.

5. Tebe molim za haljine dobrobiti i upotpunjenje njezino i za pokrivač od zdravlja i trajnost njegovu. U Tebe utočište tražim, Gospodaru moj, od poticanja šejtana, i zaštitu tražim u vlasti Tvojoj od nepravde vladara. Zato primi prošla moljenja i pošćenja moja i učini moje sutra i ono što je poslije boljim od mog časa sadašnjeg i mog danas! Uzdigni me u rodu mom i narodu mom i zaštiti me u budnosti mojoj i snu mom! Jer Ti si Bog, Čuvar najbolji, i Ti si Najmilosniji od milosnih!

6. Bože, slobodan sam pred Tobom u ovom danu mom i u svim nedjeljama koje ga slijede od pridruživanja drugih Tebi i vjerovanja krivog, i Tebi iskreno posvećujem moljenje svoje, obraćajući se odzivu Tvom.

7. Zato blagoslovi Muhammeda i čeljad Muhammedovu, najboljeg od stvorova Tvojih, pozivatelja istini Tvojoj; uzdigni me uzdizanjem Svojim, koje nikad nije pretrpjelo gubitak, zaštiti me Okom Svojim, koje nikad ne spava, i zapečati posao moj odvajajući me od svega osim Tebe, a život moj oprostom! Doista Ti si Opraštajući, Premilosni!

 1 next