Moljenje subotom1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

U Ime Boga, riječi onih koji se čvrsto drže za Njeg i govora onih koji traže zaštitu Njegovu, tražim utočište u Boga - visoko je uzvišen On! - od nepravde nepravednih, varanja zavidljivaca, i tlačenja prijestupnika, i hvalim Ga iznad hvale hvalitelja!

2. Bože, Jedan si, bez sudionika i Kralj, a da nisi učinjen kraljem; niko Ti se ne može suprotstaviti u odluci Tvojoj i niko Te ne može osporiti u kraljevstvu Tvom!

3. Išćem Ti da blagosloviš Muhammeda i čeljad njegovu, roba Svog i poslanika Svog, nadahneš mene zahvaljivanjem za darove Tvoje, koji će me odvesti do krajnje granice zadovoljstva Tvog, pomogneš mi blagošću pažnje Svoje da Ti se pokorim, čvrsto držim robovanja Tebi, i zaslužim nagradu Tvoju, smiluješ mi Se, spriječiš me od djela nepokornosti prema Tebi sve dok me drziš živim, daš mi uspjeh u onom šo mi koristi sve dok me čuvaš proširiš grudi moje Knjigom Svojom, umanjiš breme moje učenjem njezinim, daruješ mi zdravlje u vjeri mojoj i duši mojoj, ne udaljiš od mene bliske prijatelje moje, i upotpuniš dobročinstvo Svoje u onom što je preostalo od vremena života mog, upravo kao što si pokazao dobročinstvo u onome od njeg što je prošlo! O Najmilosniji od milosnih!