Moljenje petkom1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Hvala Bogu, Prvom prije izvođenja i oživljenja i Posljednjem nakon poništenja svega, Sveznajućem Koji ne zaboravlja onog koji Ga spominje, ne unižava onog koji Mu zahvaljuje, ne razočarava onog koji Ga moli, i ne prekida nadu onog koji se u Nj nada!

2. Bože, pozivam Te da posvjedočiš - a Ti si svjedok dovoljan - i pozivam da posvjedoče svi meleki Tvoji, stanovnici nebesa Tvojih, nositelji Prijestolja Tvog, vjesnici Tvoji i poslanici Tvoji, koje si izaslao, i različite vrste stvorova, koje si izveo, da svjedočim da si Ti Bog - nema boga osim Tebe, Tebe Jedinog, Koji nema nikakvog druga niti ičeg jednakog - i da riječ Tvoja nema nikakvog nedostatka niti ikakve promjene; i da je Muhammed - Bog blagoslovio njega i čeljad njegovu! - rob Tvoj i poslanik Tvoj, dostavio robovima ono čime si ga zadužio, borio se radi Boga kako Njemu dostoji, dao dobre vijesti istine o nagradi, i upozorio o istinitosti kazne.

3. Bože, učini me postojanim u vjeri Tvojoj sve dok me živog držiš ne učini da srce moje zastrani nakon što si me uputio, i daj mi milost od Sebe, doista Ti jesi Davatelj. Blagoslovi Muhammeda i čeljad Muhammedovu, učini me jednim od sljedbenika njegovih i pristaša, postroji me u četu njegovu, i daj mi uspjeh upotpunjenja obaveznih propisa petka, vršenje djela pokornosti, koje si mi učinio obaveznim u njemu, i primanje dara, koji si razdijelio za ljude njegove u Danu naknade! Doista Ti si Moćni, Mudri!