Moljenje četvrtkom1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Hvala Bogu, Koji je moći Svojom otklonio noć tamnu i milošću Svojom dao dan razvideći. Odjenuo me je u blistavost njegovu i dao mi okrilje njegovo.

2. Bože, upravo kako si me sačuvao za ovaj dan, isto tako sačuvaj me za njemu slične, blagoslovi vjesnika Muhammeda i čeljad njegovu, ne muči me ni u njemu ni u drugim noćima i danima dopuštajući mi da učinim djela zabranjena i odjenem se u grijehe; opskrbi me dobrom njegovim, dobrom svega u njemu, i dobrom svega poslije njega; i odvrati od mene zlo njegovo, zlo svega u njemu, i zlo svega poslije njega!

3. Bože, tako mi zaštitnog ugovora islama, tražim znanje o Tebi! Nepovredivošću Kur'ana uzdam se u Te! Muhammedom odabranim - Bog blagoslovio njega i čeljad njegovu! - trazim zagovor u Tebe! Pa priznaj, Bože, zaštitni ugovor moj kojim se nadam da će potreba moja biti darovana, o Najmilosniji od milosnih!

4. Bože, odredi za me u četvrtak petero, koje ništa ne obuhvaća osim darežljivosti Tvoje, niti išta podupire osim pomoći Tvojih: zdravlje kojim ću imati snagu da Ti se pokoravam, robovanje kojim ću zaslužiti Tvoju nagradu obilnu, obilje u stanju mom opskrbom dozvoljenom, i da me zaštitiš u mjestima straha sigurnošću Tvojom, i smjestiš u utvrdu Tvoju protiv napada briga i žalosti! Blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu, i učini traženje moje njegovog posredovanja kao zagovor koji donosi dobit u Danu oživljenja! Doista Ti si Najmilosniji od milosnih!