Moljenje srijedom1.U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Hvala Bogu Koji je odredio da noć bude ogrtač, san za odmor a dan za ustajanje!

2. Hvala Tebi, jer podigao si me iz sna mog - a da si htio, učinio bi ga trajnim - i hvala neprestana koja nikad neće biti prekinuta i čiji broj stvorovi nikad izbrojati neće!

3. Bože, hvala Tebi, jer stvorio si, potom usrazmjerio, uredio i odredio, dao smrt i darovao život, učinio bolesnim i izliječio, učinio dobro i unesrećio, zasjeo na Prijestolju pa kraljevstvo obuhvatio!

4. Molim Te moljenjem onog čije je posredstvo slabo, čija je vještina prestala, čiji se rok primakao, čija su očekivanja od svijeta ovog umanjena, čija je potrebitost za milošću Tvojom ojačana, čija je grižnja savjesti za nemar njegov uvećana, čija su pokliznuća i posrtanje umnoženi, i čije je kajanje iskreno usmjereno Licu Tvome.

5. Zato blagoslovi Muhammeda, Pečat vjesnika, i čeljad kuće njegove, dobru, čistu, opskrbi me posredovanjem Muhammedovim - Bog blagoslovio njega i čeljad njegovu! - i ne odvoji me od društva njegovog! Doista Ti si Najmilosniji od milosnih!

6. Bože, odredi za me u srijedu četvero: Uzrokuj da budem jak u pokornosti Tebi, da budem vrijedan u robovanju Tebi, da želim nagradu Tvoju, i da se ustegnem od onog što će navući na me bolnu kaznu Tvoju! Ti si Blagi kome hoćeš.