Moljenje utorkom1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Hvala Bogu - a hvala jest pravo Njegovo, budući da je On zavređuje - hvala obilna!

2 Tražim utočište u Njeg od zla duše svoje, jer doista duša na zlo nagoni, osim ako Gospodar moj ima milosti.

3 Tražim utočište u Njeg od zla šejtana koji dodaje grijeh grijehu mom.

4 Tražim zaštitu u Njeg od svakog nasilnika grješnog, vladara nepravednog, i neprijatelja osvajačkog.

5 Bože, smjesti me među čete Tvoje, jer čete Tvoje - one su pobjednici, smjesti me u stranku Tvoju, jer stranka Tvoja - oni su oni koji napreduju, i smjesti me među prijatelje Tvoje, jer prijatelji Tvoji - nikakvog straha oni neće imati, niti će tugovati.

6. Bože, uredi za me vjeru moju, jer ona je čuvajuća veza posla mog, uredi za me moj svijet budući, jer on je mjesto trajno boravka mog, i njemu bježim iz susjedstva opakosti! Učini za me život rastom u dobru svakom a smrt olakšanjem od zla svakog!

7. Bože, blagoslovi Muhammeda, Pečat vjesnika i upotpunjenje broja izaslanika, čeljad njegovu, dobru, čistu, i drugove njegove, odabrane, i daj mi u utorak troje:

8. Ne dopusti nijedan grijeh za me dok ga ne oprostiš nijednu žalost dok je ne otkloniš i nijednog neprijatelja dok ga ne odbiješ pomoću "u Ime Boga", najboljeg od Imena, u Ime Boga, Gospodara Zemlje i neba,

9. tražim da odbijem mrskost svaku, od kojih je prva gnjev Njegov, i tražim da privučem dragost svaku, od kojih je prva zadovoljstvo Njegovo!1 next