Moljenje u ponižavanju sebe1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Gospodar a ja rob! Ima li iko milosti za roba osim Gospodara?

2.Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Uzvišeni a ja uniženi! Ima li iko milosti za uniženog osim Uzvišenog?

3. Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Stvoritelj a ja stvor! Ima li iko milosti za stvora osim Stvoritelja?

4. Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Davatelj a ja iskatelj! Ima li iko milosti za iskatelja osim Davatelja?

5. Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Pomagač a ja tražitelj pomoći! Ima li iko milosti za tražitelja pomoći osim Pomagača?

6. Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Trajni a ja prolazeći! Ima li iko milosti za prolazećeg osim Trajnog?

7. Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Vječni a ja nestajući! Ima li iko milosti za nestajućeg osim Vječnog?

8. Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Živi a ja mrtvi! Ima li iko milosti za mrtvog osim Živog?

9. Gospodaru moj, Gospodaru moj, Ti si Jaki a ja slabi! Ima li iko milosti za slabog osim Jakog?1 next