Moljenje protiv onog ?ega se bojao i strašio1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Bože moj, ništa ne odbija gnjev Tvoj osim dobrote Tvoje, ništa ne izbavlja od kazne Tvoje osim oprosta Tvog, ništa ne spaštva od Tebe osim milosti Tvoje i moljenja Tebe!

2. Zato daj mi, Bože moj, oslobođenje pomoću snage kojom u život vraćaš zemlju zamrlu i oživljavaš dušu robova! Ne uništi me, i daj mi znanje o odzivu, Gospodaru moj! Podigni me i ne obori me, pomozi mi, opskrbi me, i oslobodi me napasti svake!

3. Gospodaru moj, ako me Ti podigneš ko će me oboriti? Ako me Ti oboriš ko će me podići? Ali znam, Bože moj, da nema nepravde u odredbi Tvojoj, niti hitnje u kazni Tvojoj. Hiti samo onaj koji se boji da će propustiti, a samo slabom je potrebno da nepravdu čini. Ali Ti si Uzvišen, Gospodaru moj, doista visoko iznad svega tog!

4. Gospodaru moj, ne učini me ciljem nesreće niti metom kazne Tvoje, olakšaj mi, utješi me, izbavi me iz posrtanja mog, ne pošalji za mnom nesreću, jer vidiš slabost moju, i nedostajanje vještine moje. Zato daj mi strpljivosti, jer slab sam, Gospodaru moj, i Tebe molim, Gospodaru moj!

5. Utočište tražim u Tebe od Tebe, pa daj mi utočište!

6. Zaštitu tražim Tobom od svake nesreće, zato daruj mi zaštitu!

7. Pokrivam se Tobom, pa pokrij me, Gospodaru moj, od onog čega se bojim i strašim!

8. Ti si Svemoćni, Moćniji od svega moćnog!

9. Tobom, Tobom, Tobom, pokrivam se.1 next