Moljenje i veli?anje Allaha1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Hvala Bogu, Koji Se otkrio srcima veličinom, zastro Se od očiju moćnošću, i snagom primjenjuje snagu nad pojavama!

2. Oči nisu dovoljno postojane da Ga vide, a zamišljanja ne dosežu bit veličine Njegove.

3. Silnu snagu Svoju pokazuje u veličini i veličanstvenosti, zaodijeva se u moć, dobrost i veličanstvo; udaljen je od nesavršenosti ljupkošću i ljepotom; slavu Svoju uzima u ponosu i sjaju; veličanstvo Svoje oblači slavom i dobrotama; i izabrao je za Se svjetlost i sjaj.

4. On je Stvoritelj Koji nema jednakog, jedini Koji nema ravnog, Jedan Koji nema suprotnog, Utočište Vječno Koje nema usporedivo, Bog Koji nema drugog, Poticatelj koji nema drugog, Opskrbitelj koji nema pomagača,

5. On je Prvi bez nestajanja, Vječni bez poništenja, Stojeći bez teškoće, Davatelj sigurnosti bez kraja, Stvoritelj bez roka, Stvaratelj bez ikog, Gospodar bez sudionika, Poticatelj bez tjeskobe, činitelj bez nemoći.

6. On nema granice u prostoru niti ograničenja u vremenu. Uvijek je bio, uvijek jest, uvijek će biti isti, beskrajni. On je Bog, Živi, Samoodržavajući, Trajući, Vječni, Svemoćni, Svemudri.

7. Bože moj, ropčić Tvoj je u dvorištu Tvom, prosjak Tvoj je u dvorištu Tvom, sirotan Tvoj je u dvorištu Tvom!   Ovaj stavak treba izreći tri puta.

8. Bože moj, pred Tobom drhte drhtatelji ponizni, Tebi se predaju žalitelji, u strahu od Tebe i nadi u oprost Tvoj!

9. O Bože Istine, smiluj se moljenju onih koji preklinju za pomoć! Oprosti grijehe nemarnih, i uvećaj dobročinstvo onima koji održavaju obraćanje Tebi u Danu kada dođu pred Tebe, o Blagostivi!1 next