Slavljenje Allaha1. Slava Tebi, Bože, i prosim voleću pažnju Tvoju!

2. Slava Tebi, Bože, i visoko si uzvišen!

3. Slava Tebi, Bože, i moć je donja haljina Tvoja!

4. Slava Tebi, Bože, i moćnost je ogrtač Tvoj!

5. Slava Tebi, Bože, i veličanstvenost je vlast Tvoja!

6. Slava Tebi, Svemoćni, kako si moćan!

7. Slava Tebi, slavljen si u uzvišenosti, čuješ i vidiš šta je ispod zemlje!

8. Slava Tebi, svjedok si nad svakim razgovorom šaptavim!

9. Slava Tebi, mjestu gdje je svaka žalba spuštena!

10. Slava Tebi, prisutnom u svakom saboru!1 2 next