Šapćuće moljenje onih koji se sjećaju1. U ime Allaha Milostivog Samlosnog

Bože moj, da nije bilo obavezno prihvatiti zapovijed Tvoju, držao bih Te daleko od toga da bih Te se sjećao, jer moje sjećanje na Te jest u mjeri mojoj, ne u mjeri Tvojoj, i namjera moja teško može dosegnuti položaj gdje će biti mjesto za zvanje Tebe svetim! Među najvećim darovima Tvojim nama jest protjecanje sjećanja na Te preko jezika naših i Tvoje dopuštanje nama da Te molimo, uzvisujemo, i slavimo!

2. Bože moj, nadahni nas sjećanjem na Te u samoći i zborovima, noću i danju, javno i tajno, u blagostanju i nevolji! Učini nas bliskim skritom sjećanju, uposli nas u poslove čiste i napor kojim si zadovoljan, i nagradi nas mjerom potpunom!

3. Bože moj, zaljubljena srca ushićena su Tobom, različiti umovi sabrani su na znavanju Tebe, srca ne nalaze smirenost osim u sjećanju na Te, duše ne nalaze spokoj osim u viđenju Tebe. Ti si slavljen u mjestu svakom, služen u vremenu svakom, zvan jezikom svakim, veličan u srcu svakom! Molim oprost od Tebe za svako zadovoljstvo osim sjećanja Tebe, svaku ugodnost osim bliskosti s Tobom, svaku radost osim blizine Tebi, svaku zauzetost osim pokoravanja Tebi!

4. Bože moj, rekao si, a istinita je riječ Tvoja: O vi koji imate vjeru, sjećajte se Boga s mnogo sjećanja i slavite Ga u zoru i uvečer! Rekao si, a istinita je riječ Tvoja: Sjećajte se vi Mene, pa ću Se Ja sjećati vas! Zapovjedio si nam da Te se sjecamo, i obećao nam da ćeš nas Se sjećati time, da bi nas oplemenio, uvažio i počastio. Evo, sjećamo Te se onako kako si nam zapovjedio, pa ispuni ono što si nam obećao, o Sjetitelju sjetitelja, o Najmilosniji od milosnih!