Šapćuće moljenje znalaca1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Bože moj, jezici ne uspijevaju dosegnuti hvalu Tvoju, koja priliči veličanstvu Tvom, umovi su nesposobni da shvate srčiku ljepote Tvoje, oči klonu pred gledanjem slave Lica Tvog, i nisi dodijelio stvorovima nikakav put da Te saznaju izuzev nesposobnosti da Te saznaju!

2. Bože moj, smjesti nas među one u vrtovima od čijih je dahova drveće čeznje za Tobom zadobilo čvrst korijen i skupinu čija su srca obuzeta gorljivošću ljubavi Tvoje. Oni traže sklonište u gnijezdima razmišljanja, hrane se u vrtovima bliskosti i otkrivanja, piju sa zdenaca ljubavi čašam milosti blage, i ulaze u pojilišta ljubavi gorljive. Zastor je podignut s očiju njihovih, tama sumnje rastjerana iz vjerovanja njihovih i najunutarnjijih misli njihovih, smutnja dvojenja istjerana iz srca njihovih i tajnih misli njihovih, grudi njihove proširene potvrdom znanja istinitog, težnje njihove uznesene srećom koja prethodi dobrom u odricanju, piće njihovo slatko s vrela predanosti djelima dobrim, tajne misli njihove dražesne u zbornicama bliskosti, misli njihove sigurne u mjestu užasa, duše njihove smirene povratkom Gospodaru gospodara, duhovi njihovi dosegli sigurnost uspjehom i napretkom, oči njihove obveseljene gledanjem Voljenog njihovog, stanište njihovo nastanjeno dosezanjem traženog i postizanjem očekivanog, a trgovina njihova donijela dobit prodajom svijeta ovog za budući!

3. Bože moj, kako su za srca prijazne misli koje nadahnjuju sjecanje na Te, kako slatko putovanje Tebi zamišlanjima na putima nevidljivih svjetova, kako ugodan okus ljubavi Tvoje, kako ushitno piće bliskosti Tvoje! Zato daj nam utočište od Tvog progona i Tvog udaljavanja, i smjesti nas među najodabranije od znalaca Tvojih, najpravednije od robova Tvojih, najistinitije od pokoravatelja Tvojih, najiskrenije od služitelja Tvojih, o Svemogući, Veličanstveni, Blagostivi, Darivatelju, tako Ti Milosti, o Najmilosniji od milosnih!