Šapćuće moljenje potrebitih1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Bože moj, ništa neće popraviti skršenost moju osim blagost Tvoja i pažnja ljubavlju ispunjena, osloboditi me siromaštva mog osim ljubav i dobročinstvo Tvoje, umiriti strah moj osim sigurnost Tvoja, uzdignuti uniženost moju osim vlast Tvoja, dovesti me želji mojoj osim dobrostivost Tvoja, izliječiti manjkavost moju osim milostivost Tvoja, ispuniti potrebu moju osim Ti, otkloniti žalost moju osim milost Tvoja, odstraniti ozljedu moju osim dobrota Tvoja, ugasiti plamsavu žeđ moju osim dosezanje Tebe, rashladiti gorljivost moju osim susretanje Tebe, ugasiti čežnju moju osim gledanje u Lice Tvoje, nastaniti stanište moje bez bliskosti Tebi, umiriti brigu moju osim mir Tvoj, izliječiti bolest moju osim lijek Tvoj, ukloniti žalost moju osim bliskost Tvoja, iscijeliti ranu moju osim pomilovanje Tvoje, očistiti hrđu srca mog osim oprost Tvoj, odagnati misli zbunjujuće iz grudi mojih osim zapovijed Tvoja!

2. O Krajnji cilju nade nadatelja, Krajnja potrebo iskatelja, Najdalji zahtjevu tražitelja, Najviša željo želitelja, Zaštitniče pravednih, Sigurnosti uplašenih, Odzivatelju moljenjima nevoljnika, Blago siromašnih, Riznico jadnih, Pomoći tražitelja pomoći, Ispunitelju potreba siromašnih i bijednih, Najblagostiviji od najblagostivijih, o Najmilosniji od milosnih, Tebi moja ponizna pokornost i iskanje, Tebi moje preklinjanje i moljenje! Išćem Ti da dosegnem mir zadovoljstva Tvog, i da učiniš trajnim prema meni darove dobrote Tvoje! Evo me, stojim pred kapijom blagostivosti Tvoje, otvoren povjetarcu dobrote Tvoje, držim se čvrsto za jako uže Tvoje, uhvaćen čvrsto za drčač Tvoj!

3. Bože moj, smiluj Se poniznom robu Svom, onemoćalog jezika i malog djela, obdari ga obilnom milostivošću Svojom, zakloni ga pod gustu sjenku Svoju, o Blagostivi, Lijepi, o Najmilosniji od milosnih!