Šapćuće moljenje Bogu pokornih1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Bože, nadahni nas da Ti se pokoravamo, odvrati nas od nepokoravanja Tebi, olakšaj nam da dosegnemo traženje zadovoljstva Tvog koje želimo, postavi nas usred Vrtova Tvojih, rastjeraj iz naših uvida oblake sumnje, otkloni sa srca naših omotače sumnje i zastor, učini da laž iščezne iz najdubljih misli naših, i učvrsti istinu u tajnim mislima našim, jer sumnje i nagađanja oplođavaju iskušnja, i zamućuju čistotu darova i dobrota!

2. Bože, smjesti nas u lađe izbavljenja Tvog, daj nam da uživamo zadovoljstvo šapćući moljenja Tebi, daj nam da pijemo na zdencima ljubavi Tvoje, dopusti nam da kušamo slast ljubavi i bliskosti Tvoje, dozvoli nam da se naprežemo u ime Tebe, zaokupi nas pokornošću Tebi, i očisti namjere naše u poslovima s Tobom, jer postojimo po Tebi i Tebi pripadamo, i nemamo nikog da posreduje u Tebe osim Tebe!

3. Bože moj, smjesti me među odabrane, dobre, poveži me s pravednim, krjeposnim, prvim koji će dosegnuti darove blagostive, brzim za stizanje dobrotama, graditeljima trajnih djela pravednosti, nastojateljima za stupnjevima visokim! Ti si moćan nad svim i dostojan da odgovoriš tako Ti Milosti, o Najmilosniji od milosnih!