Šapćuće moljenje molitelja1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Bože moj, iako je oskudna moja namirnica za putovanje Tebi, moje povjerenje u Te dalo mi je moje dobro mišljenje. lako me je grijeh moj nagnao da se bojim kazne Tvoje, nada moja dopustila mi je da se osjećam sigurnim od osvete Tvoje. lako me je prijestup moj izložio kazni Tvojoj, uzvišeno uzdanje moje obavijestilo me je o nagradi Tvojoj. lako je nemarnost uspavala spremnost moju da Te susretnem, znanje me je probudilo za darežljivost i darove Tvoje. lako su me pretjerana nepokornost i pobuna udaljili od Tebe, radosne vijesti o oprostu i dobrom zadovoljstvu učinili su da se osjećcam bliskim s Tobom. Išćem Ti sjajem Lica Tvog i svjetlima Svetosti Tvoje, i molim Te nježnošću Milosti Tvoje i blagošću Dobrote Tvoje, da potvrdiš mišljenje moje u očekivanju velike blagostivosti Tvoje, i lijepog dara Tvog, blizinom Tebi, bliskošću s Tobom, i radošću gledanja u Te! Evo me, obraćajući se povjetarcima svježine i nježnosti Tvoje, okrečući se kiši blagostivosti i blagosti Tvoje, bježećci od nezadovoljstva Tvog zadovoljstvu Tvom i od Tebe Tebi, nadajući se najboljem od onog što je u Tebe, oslanjajući se na darove Tvoje, posve potrebit zaštite Tvoje!

2. Bože moj, dobrostivost Tvoja koju si potakao - upotpuni je! Blagostivost Tvoja koju si mi dao - ne oduzmi je! Tvoje pokrivanje mene milosnošću Tvojom - ne strgni ga! Ružna djela moja koja si saznao - oprosti ih!

3. Bože moj, tražim zagovor od Tebe Tobom, i tražim utočište u Tebe od Tebe! Došao sam Ti moleći dobročinstvo Tvoje, želeći dobrotu Tvoju, tražeći vodu od poplave milosnosti Tvoje, proseći kišu iz oblaka dobrostivosti Tvoje, moleći zadovoljstvo Tvoje, idući pravo strani Tvojoj, stižući do pojilišta pomoći Tvoje, išćući uzvišene dobrote iz milosti Tvoje, posežući za prisutnošću dobrostivosti Tvoje, želeći Lice Tvoje, kucajući na vrata Tvoja, ponižujući se pred moćnošću i veličanstvenošću Tvojom! Pa postupi sa mnom s oprostom i milošću kojih si dostojan, ne postupi prema meni s kaznom i osvetom koje sam zaslužio, tako Ti Milosti, o Najmilosniji od milosnih!