Šapćuće moljenje pokajnika1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Bože moj, prijestupi su me zaodjenuli u ogrtač niskosti moje, odvajanje od Tebe zavilo me u odjeću bijede moje! Strašni zločini moji umrtvili su srce moje, pa oživi ga pokajanjem od Tebe, o nado moja i svrho moja, o traženje moje i željo moja! Tako mi moći Tvoje, ne nalazim nikog osim Tebe da mi grijehe oprosti i ne vidim nikog osim Tebe da izliječi slabost moju! Potčinio sam Ti se u okretanju ponavljanom, ponizio Ti se u poniznosti. Ako me odbiješ s vrata Svojih, u koga ću utočište naći? Ako me vratiš iz dvorišta Svoga, u koga ću utočište naći ? O žalosti moja u sramoti i nemilosti mojoj! O tugo moja u zlodjelima mojim i onom što počinih!

2. Išćem Ti, o Oprostitelju grijeha velikih, o Sastavljatelju kostiju slomljenih, da previdiš pogubne prijestupe moje i pokriješ moje sramotne tajne misli! Ne ostavi me u mjestu svjedočenja Ustajanja bez svježine milosti i oprosta Tvoga, i ne odvoji me od Tvog lijepog opraštanja i pokrivanja!

3. Bože moj, neka oblak milosti Tvoje baci sjenku svoju na grijehe moje i pošalje val dobrote Tvoje da teče preko prijestupa mojih!

4. Bože moj, može li se odbjegli rob vratiti nekom drugom osim gospodaru svom i može li ga od ljutnje njegove osloboditi iko drugi osim on?!

5. Bože moj, ako grižnja savjesti za grijehe jest kajanje, ja sam moći Tvojom jedan od onih koji osjećaju grižnju savjesti! Ako moljenje oprosta za prijestupe jest olakšanje, ja sam jedan od onih koji mole oprost! Tebi se vraćam sve dok ne budeš zadovoljan!

6. Bože moj, moći Tvojom nada mnom, smiluj mi Se, dobrotom Tvojom prema meni, oprosti mi, i znanjem Tvojim o meni, budi blag prema meni!

7. Bože moj, Ti si Onaj Koji je otvorio vrata oprosta robovima Svojim i nazvao ih pokajanjem, jer kazeš: Pokajte se Bogu nepokolebljivim kajanjem. Šta je isprika onog koji ostaje nemaran za ulazak na vrata nakon otvaranja njihovog ?

8. Bože moj, ako su ružni grijesi roba Tvog, lijep je oprost Tvoj.

9. Bože moj, nisam prvi koji Ti se nije pokorio, a Ti mu Se smilovao, ili tražio da dosegne dar Tvoj, a Ti mu bio darežljiv. O Odzivatelju ožalošćenom, Otklonitelju ozljede, Veliki u dobroti, Znalče svega tajnog, Lijepi prekritošću, tražim darežljivost Tvoju i blagostivost Tvoju, da posreduju u Tebe, trazim bliskost Tvoju i smilovanje Tvoje, da se založe u Tebe, pa uslišaj moljenje moje, ne razočaraj moju nadu u Te, primi pokajanje moje, i sakrij prijestup moj dobrotom i milošću Tvojom, o Najmilosniji od milosnih!1 next