Riječ “Šija”
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Muslimani koji slijede Imame iz Poslanikove porodice (Ehlulbejt) poznati su kao “Šije”. Razlog za korištenje riječi “šija” nije želja za odvajanjem niti za stvaranjem razdora među muslimanima. Oni je koriste jer se ona nalazi u Kur’anu, poslanik Muhammed s.a.v. ju je koristio, kao i prvi muslimani – mnogo prije nego su riječi kao što su suni ili salafi počele da se koriste.

“Šija” u Kur’anu

  Riječ “šija” može značiti “sljedbenik” i “pripadnik” određenoj grupi. Allah dž.š. spominje u Kur’anu da su neki Njegovi pravovjerni robovi bili “šije” Njegovih drugih pravovjernih robova:

I sigurno je Ibrahim bio njegov šija. (Safat : 83)

I on (Musa) uđe u gradneopažen od stanovnika njegovih i u njemuzateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedanje bio njegovšija, a druginjegov neprijatelj, pa ga zovnuu pomoć njegovšija da mu pomogne protiv njegovog neprijatelja. (Kasas :15)

  Znači, riječ “šija” je originalna riječ koju Allah dž.š. koristi u svojoj Knjizi i kojom naziva kako svoje najvažnije Poslanike tako i njihove sljedbenike. Ako je neko šija tj. sljedbenik najpravičnijih Božijihrobova, onda biti šija nije ništa loše. U drugu ruku, ako je neko sljedbenik tiranina i grješnika onda ga čeka sudbina jednaka njihovoj. Kur’an nam naznačuje da će na Sudnjem danu ljudi dolaziti u grupama, a svaka grupa predvođena svojim liderom (imamom). Allah dž.š. kaže:

a na dan kada pozovemo sve ljude s vođom (imamom) njihovim. (Isra : 71)

  Iz Kur’ana također saznajemo da će na Sudnjem danu, sudbina sljedbenika svake grupe ovisiti o sudbini njihovih imama (podrazumijevajući da su ih zaista vjerno slijedili). Allah dž.š. spominje dvije vrste imama:

“A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru – a na Sudnjem danu niko im neće pomoći – i propratišmo ih prokletstvom na ovom svijetu, a na onom svijetu biće od svakog dobra udaljeni.” (Kasas : 41-42)

  Kur’an također obaviještava da postoje Imami određeni od Allaha da budu vođe ljudskom rodu:

I između njih Mi smo vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.“ (Sedžda : 24).1 2 3 next