Allame Tabatabai
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Uvod

Qur'an kao Allahova rijeؤچ, od samog poؤچetka objavljivanja pa sve do danas izaziva izuzetno veliko interesovanje ؤچitalaca, bez obzira na razlike u njihovom stepenu obrazovanja, pripadnosti odreؤ‘enom podruؤچju, narodu, jeziku i td.

Tefsir (tumaؤچenje) Qur'ana je posljedica i rezultat njegovog poznavanja, dakle dok ne upoznamo Qur'an ne moإ¾emo ga ni tumaؤچiti.

Kada govorimo o znaؤچaju poznavanja Qur'ana prije svega treba reؤ‡i da on ima svoj batin i zahir, tj. unutarnjost i vanjإ،tinu.

Zahir Qur'ana jeste njegova vanjska forma – harfovi. Kao إ،to zahir Qur'ana ne moإ¾e dotaؤ‡i osoba neؤچista tijela, tako ni njegov batin ne moإ¾e dosegnuti niko osim ؤچistih duhom.

U ؤچasnoj suri (Al-Waqi'a, 75-82) se kaإ¾e: "I kunem se ؤچasom kad se zvijezde gube, - a to je, da znate, zakletva velika -, on je, zaista, Qur’an plemeniti u Knjizi briإ¾ljivo ؤچuvanoj - dodirnuti ga smiju samo oni koji su ؤچisti -, on je Objava od Gospodara svjetova. Pa, kako ovaj govor omalovaإ¾avate. Zar je ؤچitava korist koju uzimate iz ovog Qur'ana to da kaإ¾ete da je laإ¾?"

Iz ovih ajeta se mogu izvesti tri bitne ؤچinjenice:

1)             Znaؤچaj poznavanja Qur'ana. Dakle sama ؤچinjenica da se Uzviإ،eni kune njime je vrijedna za one koji shvataju. Kunemo se prije nego kaإ¾emo neإ،to veliko, a to je da je ova Knjiga objavljena od strane Skrbnika i Odgajatelja svega stvorenog.

2)             Uvjeti poznavanja Qur'ana. "Uvjet koji morate ispuniti da biste ga spoznali je taharet –  (tjelesna i duhovna ؤچistoؤ‡a)." Dakle, tjelesna ؤچistoؤ‡a je preduslov za doticanje teksta. Duإ¾nost nam je takoؤ‘e da sklonimo sve إ،to je neؤچisto sa Qur'ana i da budemo obredno ؤچisti (gusul i abdest) prije doticanja teksta. Prema Imamu Homeiniju ako vidimo neإ،to neؤچisto na Qur'anu i ako odmah ne reagujemo, poؤچinili smo grijeh.

Unutarnji taharet je trojak i za njega se mora priskrbiti:            

a)             vjerovanje – uvjerenje,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next