Propisi kod ucenja i citanja Kur'ana
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

1. Najbolji Muslimani su oni koji Kur'an uce i druge tome poducavaju. Znati Kur'an i uciti ga su dva dobra djela.

2. Kur'an moramo uvjek dohvacati, drzati ili dodavati desnom rukom.

3. Zene poslije porodjaja ili za vrijeme menstruacije ili zene i muškarci nakon seksualnog odnosa ne smiju Kur'an uciti, a niti dodirivati, sem zamotanog tako da ga ne dotaknu golom rukom.

4. Svako sure u Kur'anu je puno milosti i nejma razlike medu surama.

5. Pozeljno je da se Muslimani okupe u jednoj grupi radi ucenja Kur'ana ili radi studiranja Kur'ana.

6. Kada se Kur'an uci, trebamo pazljivo slušati. To nije samo pozeljno, nego je i obavezno.

7. Kur'an trebamo smireno i koncentrisano uciti da bi smo izgovoreno što bolje razumjeli.

8. Kur'an je knjiga koja nas vodi pravim putem. Kur'an nije knjiga historije, niti je naucna knjiga, niti knjiga geografije, ili tako nešto, bez obzira što Kur'an sadrzi mnogo informacija o historiji, geografiji i drugim granama nauke.

9. Kur'an je knjiga koja je namjenjena da vodi covjecanstvo. Kur'an nije samo namjenjen da se uci i cita, Kur'an se mora primjenjvati u svako vrijeme i na svakom mjestu.

10. Kada covjek kupuje ili prodaje Kur'an a nejma utvrdene cijene, covjek ne smije dizati svoj glas kao kod prodaje hrane ili zivotinja.

11. Musliman koji zna bilo išta iz Kur'ana napamet, a posebno onaj koji ga zna cijelog napamet - hafizi, duzan je povremeno citati i provjeravati svoje znanje iz Kur'ana da ne bi zaboravio nauceno.

12. Za vrijeme ucenja Kur'ana covjek je duzan da se pridrzava pravila ucenja tj. tedzvida.

13. Kur'an treba uciti sa lijepim glasom, jer to povecava ljepotu Kur'ana. Lijepo ucenje Kur'ana ne smije biti u protivnosti sa pravilima tedzvida. Ako Musliman primjeti kod drugog Muslimana greške u ucenju tj. da se tedzvid ne primjenjuje, duzan je ga odmah ispraviti, tako što ce mu se obratiti na jedan ugodan nacin i reci mu gdje je napravio grešku.

14. Ako Musliman prouci jedan od tilavet ajeta, duzan je nakon ucenja tog ajeta da ucini sedzdu. Tilavet ajeti su oni ajeti kod kojih se mora uciniti sedzda nakon ucenja, a ima ih cetrnaest.

15. Musliman ne smije prebrzo donositi ocjene o necijem ucenju Kur'ana.

16. Muslimani se ne smiju prepirati oko Kur'ana, jer je Kur'an Knjiga Bozija.