KULTURA RAZGOLIĆENOSTI
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Farhange berahnegi va berahnegiye farhangi, Gholam 'Ali Hadād 'Adel, Sorush, Teheran, 1980.

Izdavač:

Kulturni centar pri ambasadi Islamske Republike Iran u Beogradu

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

»O sinovi Ademovi, dali smo vam odeću koja će pokrivati stidna mesta vaša, a i raskošna odela, ali, odeća čestitosti, to je ono najbolje».

Kur'an Časni, VII:26 

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog

Uvod

Ljudi se ponose mnogim stvarima, a među njima, kultura odevanja zauzima posebno mesto. Fenomen oblačenja proteže se kroz skoro čitavu istoriju ljudskog roda, i rasprostranjen je na celom geografskom prostoru zemaljske kugle. Oblačenje je povezano sa ličnim i društvenim karakteristikama čovekovog bića, i može se proučavati sa različitih tačaka gledišta: psihološke, etičke, ekonomske, socijalne, verske, pravne i istorijsko-geografske. U tom smislu, potrebno je pronaći odgovore na pitanja koja se javljaju:

Zašto čovek nosi odeću?

U kakvoj su vezi čovekova odeća i njegove duhovne karakteristike?1 2 3 4 5 next