O Kur'anu
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Allah subhanehu ve te'ala iz Svoje milosti nije prepustio covjeka samog sebi vec je povremeno slao poslanike koji su od Njega nosili Objavu i pozivali ljude ka vjeri u Allaha subhanehu ve te'ala. Oni su donosioci radosne vijesti i opomene na kaznu kako ljudi ne bi imali opravdanje za svoje nevjerovanje. "A poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. A Allah je silan i mudar." Covjecanstvu je kroz citav period njegova razvoja silazila Objava koja je odgovarala tom vremenu. Svaki narod imao je poslanika sve dok nisu nastali pogodni uslovi za pojavu posljednjeg Poslanika i donosioca vjecnog serijata i Knjige koja mu je objavljena, a to je Casni Kur'an. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zavrsio je ciklus poslanstva i on kaze: "Primjer mene i ostalih poslanika prije mene jeste kao primjer covjeka koji sagradi zgradu i uljepca je i dotjera, osim mjesta jedne cigle koja je u cosku. Ljudi su obilazili oko nje i divili joj se, te rekose: 'Jos samo da ima ova cigla.' Pa ja sam ta cigla, ja sam pecat svim vjerovjesnicima."

Kur'an je Allahova Objava cijelom covjecanstvu, a na to nam ukazuju Kur'an i hadis. Kaze Allah subhanehu ve te'ala: "Reci: 'O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. '" A'raf 158 Kaze Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Svaki poslanik je poslan svom narodu, a ja sam poslan svim ljudima. " Kur'an obuhvata sve zahtjeve ljudskog zivota koji su zasnovani na prijasnjim objavama i onome sto one nose u sebi. Objavljen je na arapskom jeziku, i izazov je svim Arapima, koji su bili na najvecem stupnju poznavanja svoga jezika, ali su bili nemocni da dodzu sa necim poput Kur'ana, pa makar i jednom surom i ta njihova nemoc je potvrda istinitosti Objave. Allah subhanehu ve te'ala obecaje cuvanje Kur'ana koji je prenesen tevaturom (neprekidnim lancem vise prenosilaca) bez promjene. Kaze Uzviseni: "Donosi ga povjerljivi Dzibril." Su'ara 193 i "Kuran je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, Posjednika snage, i uvazenog kod Vlasnika Arsa, Kome se drugi potcinjavaju, tamo pouzdanog! A drug vas nije lud: on ga je na obzorju jasno vidio i, kada je u pitanju Objava, on nije skrt." Tekvir 19-24 Nijedna druga, prije objavljena knjiga, nema ovakve opise, jer su one bile ogranicene odredzenim vremenom.

Kur'an je objavljen ljudima i dzinnima i on daje rjesenja za probleme: dusevne, psihicke, tjelesne, drustvene, ekonomske, politicke, jer je on Objava od Mudroga, Kome pripada sva hvala. A sta ima ljepse od rijeci poznatog daije: "Islam je kompletan sistem, obuhvata sve vidove zivota. On je drcava i domovina, vlast i ummet, moral i snaga, milost i pravednost, kultura i zakon, znanje i sudstvo, materija i dobra, zarada i bogatstvo, dzihad i da'vet, vojska i misao, te ispravna vjera i ibadet podjednako. " Danas je covjecanstvo pobijedzeno u svojoj srzi, naruseno u svojim sistemima, ogrezlo u nemoralu i njemu nema spasa od najavljene propasti. Uzviseni kaze: "I onaj ko bude slijedio uputu Moju nece zalutati i nece nesrecan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj ce teskim zivotom zivjeti i na Sudnjem danu cemo ga slijepa ozivjeti. " Ta Ha 123-124 Islam je danas jedini nosilac svjetla medzu tminama drugih sistema i jedino muslimani mogu ocistiti svijet od neistina i lazi, te ga povesti ka Uputi i spasu. Nasi su prethodnici slijedeci Kur'an imali primjernu drzavu u prozlosti, i jedino je moguze uspostaviti je ponovo uz povratak Kur'anu.

Imena kur'ana

1.El-Kuran - ''Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu." 'Isra 9 2. El-Kitab - Knjiga - ''Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vasa, pa zasto se ne opametite?'' Enbija 10 3. El-Furkan rastavljac istine od neistine - ''Neka je uzvisen Onaj koji robu Svome objavljuje Furkan (Kur'an) da bi svjetovima bio opomena.'' Furkan, 1 4. Ez-Zikr Opomena - ''Mi, uistinu, zikr (Kur'an) objavljujemo i zaista cemo Mi nad njim bdjeti!'' Hidzr 9 5. Et-Tenzil Objava - ''I Tenzil (Kur'an) zaista je on objava Gospodara svjetova.'' Sua'ra 192 Najvise se upotrebljavaju imena Kur'an i Kitab. Doktor Muhammed Abdullah Draz kaze: "Naziv Kur'an jeste zbog njegovog ucenja jezikom, a naziv Kitab jeste zbog toga sto je zapisan perom, a oba imena odgovaraju i slazu se sa znacenjem Allahove knjige. " Kur'an je cuvan u prsima i u rijecima. Ovakvim putem je sacuvan Kur'an, pisanjem i pamcenjem i to je ostvarenje Allahovog subhanehu ve te'ala obecanja: ''Mi, uistinu, zikr (Kur'an) objavljujemo i zaista cemo Mi nad njim bdjeti!'' Hidzr 9 Kur'an nije zadesilo ono sto se desilo s prijasnjim objavama, on nije izmijenjen i ocuvan je u potpunosti. Kur'an je opisan mnogim svojstvima kao: a) Nur svjetlo - "O ljudi, dokaz vam je vec stigao od Gospodara vaseg- Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost." Nisa' 174 b) Huden - uputa, sifa' - lijek, rahmet - milost, mev'ize - pouka - "O ljudi, vec vam je stigla poruka od Gospodara vaseg i lijek za ono sto vam je u prsima i uputa i milost vjernicima." Junus 57 c) Mubarek - blagoslovljen - "A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrdjuje onu prije nje " En'am 92 d) Mubin jasna - "I stigla vam je od Allaha svjetlost i Knjiga jasna. " Maide 15 e) Busra radosna vijest - "koji potvrdjuje prijasnje objave kao putokaz i radosnu vijest vjernicima." Bekare 97. f) Aziz snazna - "Oni koji ne vjeruju u Kuran, posto im je objavljen... A on je, zaista, Knjiga snazna." Fussilet 41 g) Medzid velicanstvena - "A ovo je Kur'an velicanstveni." Burudz 21 h) Besir vijesnik radosnih vijest, nezir opomena - "Knjiga ciji su ajeti jasno izlozeni, Kuran na arapskom jeziku za ljude koji znaju, vijesnik radosnih vijesti i opomena." Fussilet 3-4 Svako je ovo svojstvo u skladu sa znacenjem Kur'ana.

Definicija Kur'ana

Glagol qare'e ima znacenje sakupljanja i zbira, dok glagolska imenica qiraet oznacava: sakupljanje slova i rijeci jednih s drugima, s lijepim redoslijedom. A Allah subhanehu ve te'ala kaze: "Na nama je da ga saberemo da bi ga ti ucio. A kada ga mi ucimo, ti prati ucenje njegovo. " Kijame 17-18 Ispravno je reci za kompletan Kur'an da je Kur'an, a isto i za jedan ajet. Tako kada nekoga cujemo da uci ajet iz Kur'ana, pravilno je reci da on uci Kur'an. Allah subhanehu ve te'ala kace: "A kad se uci Kuran, vi ga slusajte i sutite da biste bili pomilovani." A'raf 204. Neka ulema kaze da je Kur'an nazvan tim imenom, jer je sakupio sve prijasnje objave i svo znanje. A Allah subhanehu ve te'ala kaze: "Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objasnjenje za sve" Nahl 89 Kur'an je Alahov govor (kelamullah) koji je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo se ucenje smatra ibadetom i on kao Kelamullah pripada samo Allahu. To nije govor ljudi, dzinna ili meleka. "Reci: "Kad bi more bilo mastilo da se ispisu rijeci Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i rijeci Gospodara moga." Kehf 109