ČETVRTI DIOZnaj da se noć uoči petka i dan petak izdvajaju između ostalih noći i dana svojom posebnošću i visokim mjestom. Prenosi se od Vjerovjesnika, sallellahu 'alejhi ve alihi ve sellem, da je rekao: “Noć uoči petka i dan petka su 24 sahata radi Allaha Uzvišenog, a u svakom sahatu je 600 hiljada oslobođenih od Vatre.” Prenosi se od hazreti Es-Sadika, alejhisselam, da je rekao: “Ko preseli na Ahiret u vremenu od zalaska sunca u četvrtak pa do zalaska sunca u petak, Uzvišeni Allah će ga sačuvati pritiska kabura.” Od njega se također prenosi da je rekao: “Petak ima svoja prava. Zato, nipošto ne dozvoli da narušiš njegovu svetost, ili da zapostaviš nešto od ibadeta Uzvišenom Allahu ili od djela koja Njemu približavaju, ili da učiniš nešto od onoga što On zabranjuje. Doista, Uzvišeni Allah u tom danu udvostručava dobra i poništava loša djela i uzvisuje deredže. Dan petak je isti kao i njegova noć, pa, ako možeš njegovu noć oživiti dovom Uzvišenom Allahu i namazom, učini to, jer Uzvišeni Allah u toj noći šalje meleke na najbliže nebo da umnože dobra i ponište loša djela. Zaista, Allah u obilju iskazuje Svoju plemenitost!” Od njega, alejhisselam, prenosi se da je rekao: “Zaista vjernik traži od Allaha ispunjenje njegove potrebe pa mu Uzvišeni Allah odgodi njezino ispunjenje do petka, a da bi ga počastio vrijednostima koje sa sobom donosi petak”, tj. da bi uvećao njegovo dobro djelo zbog posebne vrijednosti petka. On je rekao i ovo: “Kada su braća Jusufova, a.s., zatražili od Ja'kuba, a.s., da od Allaha, dž.š. traži oprost za njih, odgovorio je: Od Gospodara svoga tražit ću vama oprosta, a potom, odgodio je traženje oprosta do pred zoru uoči petka da bi mu dova bila primljena.” Također, prenosi se od hazreti Es-Sadika, alejhisselam, da je rekao: “Kada bude uoči petka morski kitovi i kopnene životinje dignu glave i jasnim glasom mole Allaha, dž.š., da ih ne kazni zbog grijeha ljudi.” Prenosi se od Bakira, alejhisselam, da je rekao: “Uzvišeni Allah naredi meleku da uoči petka iznad Njegovog 'Arša poziva za Njega, s početka noći do njezinog kraja: Ima li roba vjernika da Me moli za svoju dobrobit na Ahiretu i na dunjaluku sve do pred zoru, pa da mu molbi udovoljim? Ima li roba vjernika da Me moli za oprost svojih grijeha sve do pred zoru, pa da mu grijehe oprostim? Ima li roba vjernika, kome se opskrba umanjila, da Mi traži njezino povećanje sve do pred zoru, pa da mu opskrbu uvećam? Ima li roba vjernika, koji je bolestan, da Me moli za izlječenje sve do pred zoru, pa da ga izliječim? Ima li roba vjernika, koji je u brigama i u zatočeništvu, da Mi traži oslobađanje sve do pred zoru, pa da ga oslobodim? Ima li roba vjernika, kome je učinjena nepravda, da Me, sve do pred zoru, moli da stanem protiv njegovih tlačitelja, pa da mu pomognem i stanem protiv njegovih tlačitelja? I tako melek poziva sve dok zora ne osvane.” Prenosi se od Zapovjednika pravovjernih, alejhisselam, da je rekao: “Uzvišeni Allah odabrao je petak i taj dan učinio praznikom i odabrao je noć uoči petka i učinio je praznikom. Vrijednost petka je u tome što niko neće Uzvišenom Allahu iznijeti neku svoju potrebu, a da mu neće biti udovoljeno. Kada bi neki narod zaslužio kaznu, pa se to potrefilo u petak ili uoči petka, Allah, dž.š., otklonio bi kaznu od njih, i sve što je Uzvišeni Allah odredio i čemu je prednost dao, učinio je to uoči petka. Zato, noć uoči petka najbolja je noć, a petak je najbolji dan među danima.” Prenosi se od Es-Sadika, alejhisselam, da je rekao: “Klonite se grijeha uoči petka, jer loša djela u njoj bivaju udvostručena, a i dobra djela bivaju udvostručena. Ko radi Allaha napusti griješenje uoči petka, On će mu oprostiti prethodne grijehe, a ko Uzvišenom Allahu grijehom prkosi uoči petka, On će mu natovariti teret svega što je uradio u svome životu i udvostručit će mu kaznu zbog tog grijeha.” Prenosi se od Rida-a, alejhisselam, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallellahu 'alejhi ve alihi ve sellem: “Petak je najbolji dan među danima. Uzvišeni Allah u njemu udvostručava dobra i poništava loša djela, uzvisuje deredže, uslišava dove, otklanja teškoće i ispunjava velike potrebe. To je dan viška (jevmul-mezid). Uzvišeni Allah u tom danu ima Svoje robove koje oslobađa od Vatre. Svaki čovjek, koji zna za taj dan i poštuje njegovo posebno mjesto, i u tom danu uputi dovu Uzvišenom Allahu, Allahovo, dž.š., pravo je da ga oslobodi od Vatre, a ko god preseli na Ahiret u tom danu ili uoči petka, preselit će kao šehid i bit će proživljen kao bezbjedan. A ko god omalovaži taj dan, naruši njegovo posebno mjesto i zanemari njegova prava, Allahovo, dž.š., pravo je da ga baci u Vatru džehennemsku, osim ako se ne pokaje.” Prenosi se od Bakira, alejhisselam, da je rekao: “Petak je najbolji dan u kome se sunce može pojaviti. Kada se ptice susretnu njihov govor je: selam, selam, lijep dan.” Prenosi se od Es-Sadika, alejhisselam, da je rekao: “Kada vam dođe petak nemojte se ničim baviti osim ibadetom, jer u tom danu oprašta se robovima i na njih se spušta Allahova milost.” Veoma je mnogo vrijednosti petka i njegove noći i nije ih moguće nabrojati u ovom kratkom osvrtu.