Staza Rjecitosti5vojstva BogaAllah, Stvoritelj iz niceg Dio govora istog o stvaranju covjeka i usmjeravanju prema potrebama zivotnim

Neka je hvala Bogu, Stvoritelju ljudi, Rasprostiratelju zemlje, Onome Koji je ucinio da rijeke teku i Onome Koji je dao da bilje raste po uzvisinama. Prvina Njegova nema pocetka nikakvog, niti vjecnost Njegova ima kraja ikakva. On je Prvi i oduvijek. On je trajan bez roka. Cela se klanjaju pred Njim i usne iskazuju jednocu Njegovu. On je odredio granice stvari u doba kada ih je On stvorio, tako da one ne budu slicne Njemu.

Zamišljanja Ga ne mogu naslutiti unutar granica kretanja udova i osjetila. Njemu se ne kaze "kada", niti Mu se odredjuje kraj vremenski sa "do". On je vidljiv, ali se ne moze reci "iz cega". On je skriven, ali se ne moze reci "u cemu". On nije tijelo da bi nestalo, niti je pokriven da bi bio sadrzan unutar. On nije blizu stvari na nacin da ih dotice, niti je udaljen od njih na nacin daje odijeljen.

Njemu nije skriveno usmjeravanje pogleda robova Njegovih, niti ponavljanje rijeci, niti pogled letimican na brezuljke, niti pruzanje koraka u noci mrkloj ili u tmini dubokoj, na što Mjesec sjajni upravlja svjetlo svoje i Sunce blistavo stize u bdijenju svome, zalazeci i izlazeci s vrtnjom vremena i mijena, te s priblizavanjem nadolazece noci ili s nestajanjem dana koji umice.

On prethodi krajnosti svakoj i granici i racunanju i brojanju svakom. On je visoko iznad onoga što Mu pripisuju oni koji Ga ogranicavaju svojstvima mjera, krajevima mjesta, nastanjivanjem u kucama i boravljenjem u mjestima, jer se ogranicavanje odnosi na stvorove Njegove i moze se pripisati samo drugome mimo Njega.

On stvari nije stvorio iz pocela vjecitih, niti po uvijek postojecim uzorima, nego je On stvorio ono što je stvorio, te mu onda granice ustvrdio. On je oblikovao ono stoje oblikovao i oblik mu najljepši dodijelio. Ništa Mu se ne moze ne pokoravati, ali pokoravanje svega nije Mu ni od kakve koristi. Znanje Njegovo o mrtvima, koji su otišli, isto je kao i znanje Njegovo o zivima, koji još postoje. Znanje Njegovo o onome što je u nebesima najvišim jeste poput znanja Njegova o onome što je u podzemljima najnizim.

O stvore stvaranja pravilnog, koji si zacet i cuvan u tminama materica s mnoštvom zastora! Proizveden si iz biti zemlje i polozen si na mjesto pouzdano do odredbe poznate i roka odredjenog. Ti se obicavaš pomicati u utrobi majke svoje kao zametak, a niti odgovaraš na molbu, niti cuješ poziv.

Onda si izvucen iz prebivališta svoga u boravište koje nisi vidio, a nisi poznavao ni nacine korišcenja njegova. Ko je taj koji te je uputio na sisanje hrane iz grudi majke tvoje i upoznao te, kada je potreba, o mjestima trazenja i htijenja tvoga? Daleko od toga! Zaista, onaj ko je nemocan shvatiti svojstva onoga s oblikom i udovima još je nemocniji shvatiti svojstva Stvoritelja i još je dalje od toga da Ga shvati pomocu granica onoga što je stvoreno.

GOVOR 163.

Kad su ljudidošli Zapovjedniku vjernih kao izaslanstvo i pozalili mu se onim što su mogli reci protiv Osmana i zatrazili od njega da se zalozi u Osmana u korist njihovu, te da ga prekori radi njih, on je otišao da ga susretne, pa je rekao:

Ljudi su iza mene i odredili su me izaslanikom izmedju tebe i njih. Ali, Boga mi, ne znam šta da ti kazem. Ne znam ništa što ne znaš, niti te mogu uputiti bilo cemu cega nisi svjestan. Ti, doista, znaš ono što mi znamo. Nismo doznali ništa prije tebe da bismo te izvijestili o tome, niti smo šta doznali sami tako da bismo ti to prenijeli. Vidio si kao što smo i mi vidjeli i cuo si kao što smo i mi culi. Drugovao si s Poslanikom Bozijim - neka su mir i blagoslovi Boziji na nj i na njegove! - kao što smo i mi drugovali. Sin Ebu Kuhafe i sin Hattabov nisu bili više nego ti duzni da se postupa u skladu s istinom, buduci da si po rodbinskoj vezi blizi Poslaniku Bozijem - neka su mir i blagoslovi Boziji na nj i na potomstvo njegovo! - od njih obojice i postigao si vezom zenidbenom uzajamnost s njim koju njih dvojica nisu postigli.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next