SURA 8
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Plijen -Al-Anfal

Medina -75 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Pitaju te o plijenu: "Plijen pripada Allahu i Poslaniku." Zato se bojte Allaha i izgladite

me|usobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici.

2. Pravi vjernici su samo oni ~ija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im

se rije~i Njegove kazuju, vjerovanje im u~vr{}uju i samo se na Gospodara svoga

oslanjaju,

3. oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga {to im Mi dajemo udjeljuju.

4. Oni su, zbilja, pravi vjernici, - njih po~asti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara

njihova ~ekaju.

5. Tako je bilo i onda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, - {to

jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next