SURA 21
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Vjerovjesnici - El-Enbija

Mekka - 112 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Ludima se bli`i ~as polaganja ra~una njihova, a oni, bezbri`ni, ne mare za to.

2. I ne do|e im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slu{aju}i je, ne

podsmjehuju

3. Srca rasijanih. A mnogobo{ci govore {apatom: "Da li je ovaj ne{to drugo do ~ovjek

kao i vi? Zar }ete slijediti vred`inu, a vidite da jest?"

4. "Gospodar moj zna" - re~e on - "{ta se govori i na nebu i na Zemlji; On sve ~uje i sve

zna!"

5. Oni, ~ak, govore: "To su samo smu{eni snovi; on ga izmi{lja; on je pjesnik; neka nam

donese kakvo ~udo kao i prija{nji poslanici!"

6. Nijedan grad koji smo Mi prije njih uni{tili nije u ~udo povjerovao, pa zar }e ovi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next