Knjiga Sedžadova

Šapćuće moljenje pokajnika
Šapćuće moljenje žaljitelja
Šapćuće moljenje ustrašenih
Šapčuće moljenje nadom ispunjenih
Šapćuće moljenje molitelja
Šapćuće moljenje zahvalni
Šapćuće moljenje Bogu pokornih
Šapćuće moljenje štovatelja
Šapćuće moljenje zaljubljenih
Šapćuće moljenje onih koji se nastoje približiti
Šapćuće moljenje potrebitih
Šapćuće moljenje znalaca
Šapćuće moljenje onih koji se sjećaju
Šapćuće moljenje onih koji se čvrsto drže
Šapćuće moljenje ustezatelja
Slavljenje Allaha
Slavljenje Allaha
Moljenje i veli?anje Allaha
Moljenje u spominjanju ?eljadi Muhammedove
Moljenje u prizivanju blagoslova na Adema
Moljenje u nevolji i traženju olakšice
Moljenje protiv onog ?ega se bojao i strašio
Moljenje u ponižavanju sebe
Moljenje ponedjeljkom
Moljenje utorkom
Moljenje srijedom
Moljenje četvrtkom
Moljenje petkom
Moljenje subotom
Moljenje nedjeljom
Uvod
Prava Boga u nekoga
Prava djela
Prava predvodnika
Prava podanika
Prava srodnika
Prava drugih