Islamski odgoj 

Sa stanovišta psihologije i pedagogije dokazan je i potvrđen značaj ovog uzajamnog povjerenja. On se, između ostalog, manifestuje i na način da se brzo treba prelaziti preko grešaka djeteta koje odgajamo odnosno učenika kojeg podučavamo. Strogo kažnjavanje ruši uzajamno povjerenje i umjesto njega se javlja jedno stanje straha od roditelja odnosno učitelja. Isto važi i npr. za prijatelje. Prijateljstvo koje nije zasnovano na uzajamnom povjerenju nije zdravo, i takvo povjerenje se najlakše ruši ljutnjom. Ako ne prelazimo preko grešaka naših prijatelja, kvarimo prijateljstvo. Nedostatak povjerenja uzrokovaće da onaj ko ima probleme, neće dati nikome da mu pomogne nego će svoje probleme kriti u sebi. Gore navedeni ajet sadrži nekoliko poruka:

 

1) onaj ko se smatra glavom porodice treba misliti na svoju čeljad koliko i na sebe

2) on im treba ulijevati povjerenje i pouzdanje i
3) ostali članovi porodice trebaju odgovoriti na selam i biti svjesni da je on znak mira, sigurnosti i uzajamnog povjerenja.


      U pismu Imama Alija (a.s.) upućenom Imamu Hasanu Mudžtebi (a.s.) počinje se ovim riječima: "Od oca ostarjelog koji je spreman na odlazak konačni, na preseljenje sa svijeta ovog (ovim riječima Imam Ali (a.s.) skreće pažnju svom sinu da on ovim pismom ne želi ništa za sebe jer se njegov život na ovom svijetu približio kraju, i pokreće njegove emocije izazivajući sažaljenje kako bi onaj kome je pismo namijenjeno lakše prihvatio sve ono što mu savjetuje) sinu koji je dio oca svoga, ali ne, sinu koji je cijelo moje biće (hoće da kaže da koliko god misli sebi dobro toliko dobro misli i svom sinu)."

 

Zato je uzajamno povjerenje jedan od osnovnih uvjeta pravilnog islamskog poučavanja nakon iskrenosti i čistoće nijeta. Iako se često kaže kako nekažnjavanje nanosi veliku štetu pravilnom odgoju (npr. kada djetetu zaprijetimo da ćemo ga išibati ako nešto ne uradi), sa stanovišta islama veća je šteta od ispunjenja ovakvog obećanja nego od njegovog neispunjenja, jer tačno je da će dijete možda biti discipliniranije i poslušnije dok je pod kontrolom roditelja ali će se nit njihovog uzajamnog povjerenja polako kidati.

 

Ajetullah šehid Behešti (r.a.) kazao je na samom početku revolucije: "Privlačiti koliko je god to moguće, a odbijati samo onda kad je nužno." Dakle treba prihvatati svakog koliko je to moguće a odbijati samo kada je to neophodno da bismo izbjegli neku veliku štetu ili zlo. Ove riječi se crpe iz hadisa na osnovu kojeg je ustanovljen jedan fikhski propis po kojem sankcija ili kazna na koju je neko osuđen neće se izvršiti ako se pojavi jedna i najmanja sumnja da postoji zakonska ili pravna smetnja da se ta kazna izvrši. Npr. ako neko počini neko djelo npr. ukrao je nešto, i pojavi se mogućnost da možda tada nije bio pri svijesti, to je dovoljan razlog da se kazna ne izvrši. Poslanik (s.a.w.a.) je rekao: "Za islam i muslimane je veće dobro u tome da neko ko je počinio neko loše djelo izbjegne kaznu, nego da neko bude kažnjen za nešto što nije uradio."

Zaključak: Jedan od osnovnih uvjeta ispravnog odgajanja je uspostavaljanje međusobnog povjerenja, a jedna od formalnih garancija tog povjerenja je i selam. Odavde vidimo zašto islam toliko govori o ogovaranju kao jednom od velikih grijeha, zato što je ono način rušenja jedne duhovne sigurnosti i povjerenja u društvu, a ta duhovna nesigurnost i psihička uznemirenost je opasnija od fizičke opasnosti jer ona ruši temelje jednog društva. Samo ono društvo čija je duša zdrava može se kretati putem zajedničkog usavršavanja.

 back 1 2 3 4 5 6