Karia (Smak svijeta)



سورة القارعة

Mekka

101. sura – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Smak svijeta!

2. Šta je smak svijeta?

3. i šta ti znaš o Smaku svijeta?

4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

5. a planine kao šarena vuna iščupana.

6. Onaj u koga njegova dijela budu teška –

7. u ugodnu životu će živjeti,

8. a onaj u koga njegova dijela budu lahka 9. boravište će mu bezdan biti.



1 next