ZEKAT 

GovedaPrvi nisab za goveda je 30 grla, a zekat je jedno june koje je ušlo u drugu godinu.Sljedeći nisab je 40 grla, a zekat je jedna junica koja je ušla u treću godinu. Sljedeće granice nisaba se određuju tako što se sabira 30 plus 30, ili 40 plus 40, ili 30 plus 40, tako da od ukupnog broja goveda ne ostane ništa neuračunato, a ako bi ostalo, da ne bude više od devet (naprimjer, za 93 grla se računa 30 + 30 + 30 = 90, na tri preostala se ne daje ništa, a na 90 se daje troje junadi u drugoj godini). 

 

Deve

Na deve ima 12 nisaba, i to sljedećim redoslijedom:

 

 

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next