ZEKAT- nije bio nemaran sa isplatom ili čuvanjem – nije odgo­voran, 

- bio je nemaran u vezi sa isplatom ili čuvanjem – odgo­voran je. 

 

10. Ako čovjek izdvoji zekat iz svoga imetka, ostatkom može raspola­gati kako želi, a ako izdvoji novčanu protivvrijednost zekata, u tom slu­čaju može cjelokupnim imetkom raspolagati. 

11. Čovjek ne može ono što iz svog imetka izdvoji na ime zekata uzeti za sebe, a nešto drugo umjesto toga staviti. 


Mustehabi isplate zekata

 

i. prvo bližnjima pa onda drugima, 

ii. učenim i primjernim, pa drugima, 

iii. onima koji ne prose, pa onda onima koji prose, back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next