ZEKATb. zekat na pšenicu i ječam – kada se odvoji zrno iz kore. 

c. zekat na hurme i grožđe – kada se osuše. 

 

Nakon odvajanja zekata ne mora se odmah dati onome kome je nami­jenjen. Ali, ako je sa tom osobom lahko stupiti u kontakt, preporučena predostrožnost je da se sa isplatom ne kasni. 

 

9. Ukoliko zekat propadne prije isplate:

 

a. isplata nije bila moguća – nije kriv i nije potrebno da dâ nadoknadu. 

b. isplata je bila moguća:

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next